Den Grøne Sløyfa

Modalen BryggeDen Grøne Sløyfa er eit yrande nettverk av små reiselivsbedrifter som gir deg dei gode opplevingane anten du ynskjer aktivitet eller stillheit og ei god seng. Besøk oss i Bergsdalen, på Evanger, i Teigdalen og Brekkhus, i Eksingedalen, Modalen, på Eidsland.

Den Grøne Sløyfa består av 30 medlemsbedrifter som samarbeider om utvikling og marknadsføring av sine reiselivsprodukt. Ta kontakt med dei enkelte tilbydarane for bestilling av overnatting, aktivitet og andre produkt.

Dersom du har generelle spørsmål, kan du kontakte Den Grøne Sløyfa på post@aktivimodalen.no